ข้อมูลพื้นฐานของประเทศออสเตรเลีย

1ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นประเทศเดียวในโลกที่มีลักษณะเป็นทวีป และเป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีประชากรตั้งรกรากมาเป็นเวลายาวนาน โดยก่อนที่ชาวยุโรปจะมาตั้งรกรากนั้น ชาวอะบอริจิน (Aborigine) และชาวเกาะทอร์เรสเทรต (Torres Strait Islanders) ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปนี้

Read more ...

การจัดอบรมครูเรื่องรู้จักเศรษฐกิจไทยและความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลียครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

DSC 0310-150ศูนย์ออสเตรเลียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ RMIT University, Australia ได้จัดงานอบรมครูเรื่อง “รู้จักเศรษฐกิจไทย และ ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช เมื่อวีนที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read more ...

แนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจออสเตรเลียหลังเลือกตั้ง

591293-carbon-tax-150Tony Abbott เข้ามาถูกจังหวะ แม้เศรษฐกิจออสเตรเลียกำลังอยู่ในช่วงขาลง หลังจากช่วงขาขึ้นจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่กำลังสิ้นสุด เศรษฐกิจเริ่มชะลอการเจริญเติบโต อัตราการว่างงานกำลังเพิ่มขึ้น และรัฐบาลดำเนินงบประมาณแบบขาดดุล

Read more ...

นโยบายต่างประเทศของนายกฯ ใหม่ออสเตรเลีย

tony-abbott-150ภูมิภาคเอเชียจะมีความสำคัญมากขึ้น แต่ออสเตรเลียจะยังพยายามสร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์กับเอเชีย และความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาอยู่ ซึ่งที่ผ่านมา เอเชียถือเป็นประเด็นหลักของนโยบายต่างประเทศในระหว่างการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ผ่านมา (7 กันยายน) ออสเตรเลียได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้น โดยแนวร่วมฝ่ายค้านสายอนุรักษ์นิยม ซึ่งนำโดยนาย Tony Abbott ชนะเลือกตั้งอย่างขาดลอย

Read more ...

สวัสดิการสังคมในประเทศออสเตรเลีย

Social-Benefit-150ประเทศออสเตรเลีย  มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าประเทศไทย (และสูงกว่านิวซีแลนด์) กล่าวคือ ได้คะแนนตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ของ UNDP  (Human Development Index – HDI) อันดับ 3 จาก 177  ประเทศ (ไทยอยู่อันดับที่  73)  มี GDP สูงเป็นอันดับที่  10  (ไทยอยู่อันดับที่ 66)  มี GDP per capita เฉลี่ยที่ 32,000  ดอลล่าร์สหรัฐ  (ไทย $ US 7,595)  มี Gini index: 35.2  (ไทย 43.2)

Read more ...