ปี 2561 จำนวนนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นเกินขาด

ในปี 2561 นักศึกษาต่างชาติจากหลายประเทศทั่วโลกเดินทางมาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ในบางมหาวิทยาลัยนักศึกษาต่างชาติมีจำนวนมากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

 

ในปีนี้ จำนวนนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางกระทรวงศึกษาธิการออสเตรเลีย เผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นักศึกษาต่างชาติเข้าสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันสอนภาษาอังกฤษ และโรงเรียน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 542,054 รายซึ่งถือว่าตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับ ปี 2556 ที่มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติ รวม 305,534 คน

นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาออสเตรเลียมากที่สุด คือ นักศึกษาจากประเทศจีนคิดเป็นร้อยละ 31 จากจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด รองลงมา ได้แก่อินเดีย เนปาล มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต่างๆในออสเตรเลียก็มุ่งที่จะขยายตลาดการศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมไปยังนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอื่นๆเพื่อสร้างความหลากหลายในกลุ่มนักศึกษา ซึ่งในปีที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนต่างชาติจากประเทศบราซิลและโคลัมเบีย เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในปีนี้ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (Western Australia) มุ่งเน้นที่ขยายตลาดทางการศึกษาไปยังประเทศภูฐาน ซึ่งทำให้ใน ปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักศึกษาจากประเทศภูฐานเดินทางมาสมัครเข้าเรียนในสถาบันศึกษาต่างๆทั่วรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย เป็นจำนวนเกือบ 1,000 คน

นอกจากนักศึกษาต่างชาติจะมีความสำคัญในการเสริมสร้างความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และความคิด แก่มหาวิทยาลัยแล้ว อีกปัจจัยที่สำคัญ คือ นักศึกษาต่างชาตินั้นเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ซึ่งนักศึกษาต่างชาติสร้างรายได้ให้ออสเตรเลียสูงถึง 32.2 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี

การที่นักศึกษาต่างชาติเดินทางมาเข้าเรียนในออสเตรเลีย ไม่ได้ส่งผลดีต่อสถาบันทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลียโดยรวมอีกด้วย และนอกเหนือไปกว่านั้น ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศบ้านเกิดของนักศึกษาอีกด้วย

เพิ่มเติม: http://www.abc.net.au/news/2018-04-18/australia-hosting-unprecedented-numbers-international-students/9669030

ABC News
11 มิถุนายน 2561