การขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย (วีซ่าผู้มาเยือน)

vfslogoสวัสดีค่ะ วันนี้ Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วันที่ 23 March 2013 นะคะ ในปัจจุบันนี้เรียกว่า “วีซ่าผู้มาเยือน (Visitor Visas)” ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะเป็นผู้ที่ต้องการเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือเพื่อเยี่ยมเพื่อนหรือญาติพี่น้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน หากท่านต้องการเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนหรือญาติพี่น้อง แต่ละคนจะต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ไม่สามารถทำเรื่องแทนกันได้

 

มาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปเพื่อยื่นขอวีซ่ากันบ้างค่ะ

ค่าธรรมเนียมของการสมัครวีซ่า

ประเภทวีซ่า แบบฟอร์มใบสมัคร ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท
วีซ่าเยี่ยมเยียน 1419   4150


ค่าทำวีซ่า http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/990i.pdf

ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสด หรือในรูปแบบ Cashier’s check (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือ Bank Draft (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดข้างต้น) โดยสั่งจ่าย ”สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ” แยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ

ค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอสจำนวน 600 บาท สำหรับวีซ่าทุกประเภท และ 535 บาท สำหรับ Re-Evidencing อัตราดังกล่าวคิด ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม ค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีใช้บริการจัดส่งเอกสาร ไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

**หมายเหตุ**

การยื่นใบสมัครขอวีซ่า
ยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)
ชั้น 34 ตึกไทยซีซี เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ (ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net
เบอร์โทร 0–2672–3476-9
เวลายื่น–รับ: 08.50 น.–15.00 น. และเวลา 15.00 น.–16.30 น. รับวีซ่า
สำหรับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ (Subclass 600) และTemporary Work Visa (Subclass 400) ที่ยื่นผ่านวีเอฟเอส ระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบันคือ 10 วันทำการ

ส่งทางไปรษณีย์ที่ สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)
37 ถนน สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองติดแสตมป์สำหรับส่งคืนเอกสารทางไปรษณีย์
สำหรับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ (Subclass 600) Temporary Work Visa (Subclass 400) ที่ส่งโดยตรงไปยังสถานทูตออสเตรเลียโดยทางไปรษณีย์ ระยะเวลาในการดำเนินการที่สถานทูตกำหนดคือ 1 เดือน

การติดตามหนังสือเดินทาง
ถ้าท่านยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพใบสมัครของท่านได้โดยใส่เลขที่อ้างอิงของใบสมัครและวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร http://vfs-au.net/Thai/trackyourapplication.html

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vfs-au.net/Thai และ http://vfs-au.net/Thai/pdf/visa_tourist_thi_100413.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด และสถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

หมายเหตุ: ทางศูนย์ออสเตรเลียศึกษาเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเน้นการศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลความรู้ทั่วไป รวมถึงเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียค่ะ ไม่ได้เป็นบริษัทเอกชนหรือบริษัทรับทำวีซ่านะคะ