ออสเตรเลียทุ่มเงิน 4.2 ล้านล้านเหรียญ ช่วยเหลืออินโดแปซิฟิก

รัฐบาลออสเตรเลียประกาศมอบความช่วยเหลือเป็นเงิน มูลค่า 4.2 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อช่วยส่งเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่งในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ในปี 2561-62

                                                                                                                                        

                                                          ภาพ DFAT 

ในปีงบประมาณ 2561-62 รัฐบาลออสเตรเลียให้เงินสนับสนุน โครงการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance) หรือ Australian Aid เป็นเงินรวม 4.2 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณต่างๆ ดังนี้

  • Australian Aid Benefiting the Pacific เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงและเพื่อลดปัญหาความยากจนในภูมิภาคแปซิฟิก เป็นจำนวนเงิน 1.3  ล้านล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
  • 2018-19 Humanitarian Funding เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวิกฤตต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก เป็นจำนวนเงิน 410 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย
  • Regional Health Security เพื่อสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพรุนแรงในประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ภายในระยะเวลา 5 ปี
  • Friendship Grants สำหรับชาวออสเตรเลียเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในภูมิภาคแปซิฟิก เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย ภายในระยะเวลา 3 ปี
  • Aid-For-Trade เพื่อสนับสนุนการค้าในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด

นอกจากนั้น ออสเตรเลียยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบเครือข่ายเคเบิลใต้น้ำกับประเทศปาปัวนิวกีนีและประเทศหมู่เกาะโซโลมอน และออสเตรเลียยังส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาทางธรรมชาติอื่นๆอย่างต่อเนื่อง

 

 

Department of Foreign Affairs

17 พฤษภาคม 2561