ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ร่วมวงสหรัฐลงทุนโครงการสาธารณูปโภคในอินโด-แปซิฟิค

ญี่ปุ่น สหรัฐ และออสเตรเลีย ได้จัดตั้งกลุ่มพันธมิตร เพื่อการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิค

trilateral-a-20180801-870x625.jpg

ภาพจาก The Japan Times

ดิ ยู.เอส. โอเวอร์ซีส์ ไพรเวท อินเวสเมนท์ คอร์ป, เจแปน แบงก์ ฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น และสำนักงานกิจการระหว่างประเทศของออสเตรเลีย ได้เผยแพร่แถลงการณ์ระบุว่า จากการเป็นพันธมิตรครั้งนี้ ทั้ง 3 ประเทศต้องการที่จะขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาส และผนึกอินโด-แปซิฟิคให้เปิดกว้างอย่างเสรี และเจริญรุ่งเรือง

การเป็นพันธมิตรระดับไตรภาคีครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่จีนได้ขยายอิทธิพลไปในภูมิภาคผ่านโครงการ Belt and Road Initiative ซึ่งเป็นโครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า เราเชื่อว่า การลงทุนที่ดีเกิดจากความโปร่งใส การแข่งขันที่เปิดกว้าง ความยั่งยืน การยึดมั่นในมาตรฐานระดับโลก การใช้แรงงานท้องถิ่น และการหลีกเลี่ยงภาระหนี้

สำหรับขอบเขตของการลงทุนครั้งนี้ จะครอบคลุมถึงด้านพลังงาน คมนาคม ท่องเที่ยว และเทคโนโลยี

 

ที่มา

สำนักข่าว อินโฟเควสท์ (IQ)

3 สิงหาคม 2561