ไทย-ออสเตรเลีย หารือขยายความร่วมมือด้านการค้า-นโยบายด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังนายมาร์ค โคลตัน รมช.ต่างประเทศและการค้า (ด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน) ออสเตรเลียเข้าพบ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ว่า การหารือกันในวันนี้ เป็นการย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียที่มีกันมาอย่างยาวนาน

โดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free trade Agreement: TAFTA) จะได้มีการขยายความร่วมมือทางการค้าร่วมกันมากขึ้น อาทิ การขยายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน ทั้งพลับสด และอะโวกาโดจากออสเตรเลีย และมะม่วงจากไทย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานงานกับสำนักงานอาหารและยา (อย.) เกี่ยวกับการพิจารณาเงื่อนไขการฉายรังสีสำหรับพลับสด คาดว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถขยายการค้าสินค้าพลับสด และมะม่วงได้โดยเร็ว รมว.กษ.ได้เน้นย้ำว่าสินค้าเกษตรของไทยนั้นมีมาตรฐาน และคุณภาพในระดับสากล จึงขอให้ฝ่ายออสเตรเลียสนับสนุนการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรกับไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะข้าวไทย อีกทั้งได้ขอให้ฝ่ายออสเตรเลียพิจารณาการเปิดตลาดเป็ดปรุงสุกของไทยไปออสเตรเลีย

 

ไทย-ออสเตรเลย_หารอขยายความรวมมอดานการคา-นโยบายดานการเกษตร.jpg


อนึ่งฝ่ายออสเตรเลียได้ยกย่องว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารจึงนับเป็นโอกาสอันดีหากทั้งสองประเทศจะได้มีการแลกเปลี่ยนการส่งออกนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญ อาทิ นโยบายตลาดนำการผลิตของไทย นโยบายของออสเตรเลียในสนับสนุนการค้าการลงทุนด้านเกษตรและอาหารจากต่างประเทศ ไปจนถึงการไปลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารของชาวออสเตรเลียอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายนนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเข้าร่วมประชุมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary: SPS) และการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร (Joint Working Group: JWG) ร่วมกับกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย (Department of Agriculture and Water Resource: DAWR) ณ เครือรัฐออสเตรเลียด้วย


ที่มา
สำนักข่าว อินโฟเควสท์ (IQ) 
1 สิงหาคม 2561