ออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีเสรีทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ในปี 2561

ในปี 2561 The Index of Economic Freedom 2018 จัดอันดับให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีเสรีทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 5 ของโลก ตามหลัง ฮ่องกง สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยออสเตรเลียได้คะแนนรวมด้านความเสรีทางเศรษฐกิจสูงถึง 80.9 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) แม้ว่าคะแนนโดยรวมจะตกจากปีที่ผ่านมา 0.1 คะแนน ซึ่งส่งผลมาจากเพิ่มมาตรการ การปิดกั้นทางด้านเสรีภาพแรงงานและสิทธิทางทรัพย์สิน ถึงกระนั้น ออสเตรเลียก็ยังคงรั้งตำแหน่งประเทศที่มีเสรีทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 5 ของโลก และยังเป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก 43 ประเทศสมาชิก อีกด้วย

ในปีนี้ ประเทศที่มีเสรีทางเศรษฐกิจสูงสุด 10 อันดับของโลก ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ นิวซิแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ เอสโตเนีย สหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามลำดับ

Economic_Freedom.JPG

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.heritage.org/index/country/australia

 

ที่มา
เว็บไซต์ Index of Economic Freedom 2018
11 กันยายน 2561