แนะนำมหาวิทยาลัยในแอดิเลด (Adelaide, Australia)

adelaide-1-100เมืองแอดิเลด (Adelaide) เป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1836 เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลีย และประชากรกว่า 80% ของรัฐเซาท์ออสเตรเลียอาศัยอยู่ในเมืองแอดดิเลด

adelaide-1

เมืองแอดิเลด (Adelaide) เป็นเมืองหลวงของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia) ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1836 เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของออสเตรเลีย และประชากรกว่า 80% ของรัฐเซาท์ออสเตรเลียอาศัยอยู่ในเมืองแอดดิเลด

ในปี 2015 เมืองแอดิเลดได้ถูกจัดอันอับใน QS Best Student Cities 2015 ให้เป็นเมืองที่เหมาะสมต่อการศึกษาอันดับ 29 ของโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวสะท้อนว่าเมืองแอดิแลดเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพเหมาะสมกับการอยู่อาศัยของนักศึกษา นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และมหาวิทยาลัยในเมืองแอดิแลดติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยนักศึกษาต่างชาติที่เรียนอยู่ในเมืองแอดิเลดคิดเป็นร้อยละ 26 สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและติดอันดับมหาวิทยาลัยใน QS World University Ranking2015/16 ได้แก่

1. University of Adelaide อันดับที่ 113

adelaide-2 adelaide-3

 

University of Adelaide ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1874 ในปัจจุบันมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนประมาณ 20,500 คน โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัย G8 (Group of Eight) เปิดสอนสาขาการเกษตร, ธุรกิจ, กฎหมาย, วิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์, สถาปัตยกรรม, การแพทย์, ทันตแพทย์, ดนตรี, การสอนและวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยสถาบันมีวิทยาเขตทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ทางด้านไวน์และสวนสำหรับงานวิจัย ตั้งอยู่ที่บาร์ตัน โดยวิทยาเขตหลัก คือ นอร์ธ เทอเรซ ส่วนวิทยาเขตอีกสองแห่งนั้นเน้นด้านหลักสูตรที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.adelaide.edu.au/

2. University of South Australia อันดับที่ 288

adelaide-4 adelaide-5

 

University of South Australia ก่อตั้งขึ้นวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1991 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยแบบเข้มข้นและเทคโนโลยีสมัยใหม่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้นจะแบ่งไปหลายสาขา ได้แก่ สาขาธุรกิจ, สาขาการศึกษา, สาขาศิลปะและสังคมศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถาบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 33,000 คน และเป็นนักศึกษาต่างชาติกว่าร้อยละ 18

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.unisa.edu.au/

3. Flinders University อันดับที่ 501

adelaide-6 adelaide-7

 

Flinders University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1966 ตั้งอยู่ในเมืองอะเดเลท มีนักศึกษาประมาณ 16,000 คน โดยเป็นนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,000 คน มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนนอกวิทยาเขตที่รัฐวิกตอเรีย, อาณาเขตทางตอนเหนือ, และเมืองต่างๆ ทางภาคใต้ของออสเตรเลียด้วย เปิดสอนหลากหลายหลักสูตรในหลายคณะ เช่น ศึกษาศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, กฎหมายและเทววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม, สังคมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย: www.flinders.edu.au/

ข้อมูลจาก:
http://www.hotcourses.in.th/study/australia/international/schools-colleges-university/9/list.html
http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015